Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο μηχανογραφικό δελτίο (πατήστε εδώ), στο οποίο δεν υπάρχει το ξεχωριστό έως τώρα επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης. Το πεδίο αυτό καταργήθηκε και οι σχολές του είναι πλέον κοινές στα υπόλοιπα 4 επιστημονικά πεδία.