Με υπουργική απόφαση ανακοινώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των σχολών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες μετά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανακοίνωση των βάσεων. Οι κυριότερες είναι:

Στο 1ο Ε.Π (φιλολογικά) προστίθεται η σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τα Τ.Ε.Ι Ψηφιακών μέσων.

Στο 2ο Ε.Π (θετικές) προστίθενται όλες οι σχολές Πληροφορικής, και η Μοριακή Βιολογία

Στο 3ο Ε.Π (ιατρικές) προστίθενται όλα τα τμήματα Χημείας, η Δασολογία, και αρκετά Τ.Ε.Ι

Αφαιρείται η σχολή Αγροτικής Οικονομίας και το Τ.Ε.Ι Τεχνολόγων Περιβάλλοντος.

Στο 4ο Ε.Π (παιδαγωγικά) προστίθενται τα τμήματα Θεάτρου και Πλαστικών Τεχνών

Στο 5ο Ε.Π (οικονομικές) προστίθενται η σχολή Αγροτικής Οικονομίας, Μηχανικών Οικονομίας, Πληροφορικής και Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών και αρκετά Τ.Ε.Ι.

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές.