Ένας τσαγκάρης μέσα στο μικροσκοπικό μαγαζί του, έκτασης 1,2 τετραγωνικών μέτρων. Λονδίνο 1900.

 

The smallest shop in London - a shoe salesman with a 1.2 square meter shoe store, 1900