Ανακοινώθηκε (εδώ) η υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τις υπόλοιπες διαδικασίες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2016.

 

Δεν υπολογίζεται πλέον καθόλου ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα για τον υπολογισμό των μορίων. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται μόνο από τα γραπτά των εξετάσεων.

 

Επίσης ορίζεται ότι για την εισαγωγή σε σχολή ενός επιστημονικού πεδίου τα μόρια υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο πεδίο. Συνεπώς αν ένας υποψήφιος εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα ο βαθμός του σε αυτό το μάθημα θα μετρήσει μόνο για τον υπολογισμό των μορίων για το δεύτερο  επιστημονικό πεδίο, τις σχολές του οποίου σκοπεύει να δηλώσει.

 

Για την εισαγωγή στις σχολές ενός επιστημονικού πεδίου απαιτείται η εξέταση σε τέσσερα μαθήματα και από αυτά και μόνο υπολογίζονται τα μόρια του υποψηφίου ως εξής:

Προσθέτουμε τους τέσσερις βαθμούς στην εικοσάβαθμη κλίμακα και τους πολλαπλασιάζουμε επί 2.

Προσθέτουμε τον βαθμό του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας πολλαπλασιασμένο με 1,3

Προσθέτουμε τον βαθμό του δεύτερου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας πολλαπλασιασμένο με 0,7

Το ολικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με 100

(πατήστε εδώ για αναλυτικά παραδείγματα)

 

Σ’ αυτά τα μόρια προστίθενται και τα μόρια των ειδικών μαθημάτων (βαθμός επί συντελεστή επί 100), αν εξετάστηκε ο υποψήφιος σε ειδικό μάθημα, και μόνο για τις  σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα. Οι συντελεστές τους είναι αυτοί που ίσχυαν μέχρι τώρα:

2 για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, τα μαθήματα για τα τμήματα μουσικών σπουδών, τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και την ξένη γλώσσα για τις ξένες φιλολογίες και

1 για όλα τις ξένες γλώσσες σε όλα τα άλλα τμήματα.