Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της Α΄ Λυκείου. Τα θέματα αυτά είναι τα περσινά βελτιωμένα, καθώς και καινούργια.
Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2014 θα έχουν καταρτισθεί και θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα το σύνολο των θεμάτων της Τράπεζας για τη Β΄ Λυκείου.

Για να μπείτε στην τράπεζα θεμάτων πατήστε εδώ